Værdier

For nogle mennesker kan en øget bevidsthed omkring egne værdier være en måde hvorpå, man bedre opnår balance og ro i livet. Nedenstående værdier skal ses som inspiration og er taget fra Klaus Kornø Rasmussens bog: ”Ro. Hvordan man overlever, når alt går hurtigere og hurtigere”.