Rådgivning og vejledning af familier

  • Familier med børn i sårbare positioner
  • Familier med børn med diagnoser
  • Familier i krise
  • Højtbegavede børn – højt intelligente børn

”Hvis du ønsker for dine børn, at de bliver intelligente så læs eventyr for dem.
Hvis du ønsker de skal blive endnu mere intelligente, så læs endnu flere eventyr for dem”. 

“Det mest ægte tegn på intelligens er evnen til at forestille sig ting – fantasien”
(Albert Einstein)

Jeg tilbyder rådgivning og vejledning til familier, der har udfordringer og vanskeligheder med familielivet, fordi ét eller flere børn i familien mistrives.

Som tidligere PPR-psykolog gennem 3 år, har jeg meget erfaring med at rådgive og vejlede familier i vanskelige positioner. Jeg har henvist mange børn til børne- og ungepsykiatrien og er stærk inden for den kliniske psykologi.

Mit udgangspunkt er, at barnets adfærd skal normaliseres og vi skal gå bag om det umiddelbare. Dvs. forsøge at forstå ”hvad mon adfærden kan være udtryk for”? I stedet for kun at se på symptomer. Nogle familier har børn med høj begavelse som også kan give mange udfordringer i det danske skolevæsen, fordi de voksne omkring barnet i skolen ikke har nok viden og forståelse for højt begavede børn.

Her kan nogle familier ligeledes profitere af psykologfaglig ekspertise. Mit udgangspunkt er altid, at det er systemet, der er noget galt med – ikke vores børn. Systemet kan have travlt med at gøre vores børn forkerte. Min erfaring har lært mig, at næsten alle børn kan komme i trivsel, udvikling og læring i de rigtige miljøer.