Samtaleterapi

Jeg tilbyder samtaleterapi til mennesker, som bl.a. vil arbejde med:

  • Stress
  • Kvinder og mænd med efterfødselsreaktioner
  • Angst
  • Depression
  • Diagnoseforståelse

Samtaleterapi

Jeg tilbyder samtaleterapi til mennesker, som bl.a. vil arbejde med:

  • Stress
  • Kvinder og mænd med efterfødselsreaktioner
  • Angst
  • Depression
  • Diagnoseforståelse

I min terapi bruger jeg forskellige terapeutiske metoder, som tilpasses klientens problemstillinger, ønsker og behov. Min grundopfattelse af den menneskelige psyke er systemisk dvs. psyken skal ses i relation til menneskeartens udvikling, det samfund vi er en del af og den unikke livshistorie som vi hver især har med os i tilværelsen. Jeg er optaget af, at den menneskelige bevidsthed ofte rummer uanede muligheder og potentialer. Sammen skal vi bl.a. forsøge at bevidstgøre værdier, vaner, adfærd, reaktionsmønstre, overbevisninger osv.

Formålet med samtaleterapien er at føle mening, nærvær og kærlighed i tilværelsen – kærlighed og nærvær til dine nærmeste. At du står op om morgenen og glæder dig til dagen som ligger forude. At du har en oplevelse af, at hverdagen er meningsfuld og det praktiske fungerer.

Siden 2015 har jeg haft en daglig meditationspraksis og arbejdet med forskellige meditationspraksisser, ligesom jeg har læst meget litteratur inden for området. Det har givet mig stor erfaring med kropslig afspænding og ikke mindst en forståelse for sammenhængen mellem krop og psyke. Inddragelsen af den kropslige dimension vil være efter dine ønsker, behov og ikke mindst motivation.