Efterfødselsreaktioner/fødselsdepressioner

Jeg arbejder med kvinder og mænd som rammes af efterfødselsreaktioner.

Via flere års arbejde som PPR psykolog har jeg stor viden og erfaring med forældre og børn. Jeg har modtaget efteruddannelse ved GAIA-Instituttets stifter psykolog Kirsten Lindved, som ligeledes var min supervisor indtil hun gik bort april 2023.
Hvert år rammes 11% af alle nybagte mødre og 7-8% af alle ”nybagte” fædre af en efterfødselsreaktion ifølge de nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen. Formentlig er der et lang større mørketal.

Mor og efterfødselsreaktioner
Det at blive mor kan overmande en med mange nye og ukendte følelser. For nogle starter det allerede i graviditeten hvor kvinden kan føle sig meget alene, ligesom hun kan blive ramt af katastrofetanker som: ”Tænk hvis mit barn bliver sygt eller der er noget i vejen med mit barn”. ”Bliver jeg en god nok mor”? “Åhh, bare mit barn ikke græder om lidt” etc. Det er desværre almindeligt for mange kvinder at blive ramt af forskellige former for katastrofetanker, uro/angst eller uoverkommelighedsfølelser, tristhed/depression.
Nogle kvinder rammes af en voldsom fødsel, der kan være traumatiserende. Her er det relevant at arbejde med at få forløst traumet gennem langsomme og sikre eksponeringsteknikker bl.a. inspireret af Peter Levines somatic experience. Vi vil fokusere meget på resurser, tryghed etc. og gå nænsomt frem, inden der eksponeres for selve traumet omkring den traumatiske fødsel. Terapien faciliterer således et forløb, hvor traumer forløses langsomt men sikkert for at undgå en retraumatisering.
Min efteruddannelse omkring det at blive mor, har jeg fra vores mentor Kirsten. Hun brugte mere end 40 år af sit liv på efterfødselsreaktioner og jeg har lært fra en af de store mestre. Gennem dette arbejde ved jeg, det – ved hjælp af terapi – er muligt at få det godt igen.

Far og efterfødselsreaktioner
Der stilles mange krav til Far som ’den moderne mand’. I dag forventes det, at manden opfylder rollen som økonomisk ansvarlig, men også som omsorgsperson, ligeværdig partner og engageret forælder. For nogle mænd kan det være vanskeligt at forene alt dette. De fleste mænd har ikke så megen træning i at tale med andre mænd om følelsesmæssige problemer. De kan opleve skyld og skam over ikke at slå til som far og partner, f.eks. ikke at ‘kunne tåle‘ at høre barnets gråd. Angsten for at blive latterliggjort og vanskeligheder ved at sætte ord på følelserne kan være forhindringer ift. at åbne sig. 
Mænd har sædvanligvis sværere ved at søge hjælp end kvinder. Men fortvivl ikke ca. hver 12. mand bliver ramt af en efterfødselsreaktion, så du er ikke alene – og du vil også komme igennem dette.